Hur mäter man luckor och portlight för att få rätt produkt?

Hur mäter man luckor och portlight för att få rätt produkt?

00 06/15/16 D2016 0 kommentarer

Myggnätet/gardinen monteras från insidan och ska vara större än luckan. Det blir ett överlapp på sidan som kan variera beroende på storlek på luckan. Det gör att myggnät/gardin passar även på mindre luckor. Överlappet blir bara lite större. Mät luckan enligt skiss från sida till sida, inte hörn till hörn. Det är insidan som man ska mäta på. Ofta benämns det som ”cut out size” på luckor. T ex en Lewmar 60 lucka har en lucka som är 60 cm bred men ”cut out” är 51,8 cm. En generell regel är att standardluckor är ca 50x50 cm. (Precis så man kan ta sig ut genom dem som nödutgång.) Runda luckor är också 50 cm.

Hur man mäter en gardin från Waterline Design