Är det skillnad på myggnät och myggnät?

Är det skillnad på myggnät och myggnät?

00 07/03/16 D2016 0 kommentarer

Ja en store skillnad är storleken på maskorna. Ett vanligt myggnät har maskor som är 1,6x1,6  mm och det fungerar för stora mygg men inte för små knot. Det finns också billiga nät i t ex sänghimlar som har ännu större maskor. Våra myggnät  har minsta storleken på maskor och klarar allt ner till No-See-Ums. För att stoppa No-See-Ums krävs maskor som är 0,6 x0,6 mm.