Lämnar Spiroll några märken på båten?

Lämnar Spiroll några märken på båten?

00 07/11/16 D2016 0 kommentarer

Nej. Färgen är fullt integrerad i materialet vid tillverkningen.