Fukt / värme isolering för luckor – standard #6310

Waterline Design

  • Ofta bildas fukt inne i båten p.g.a. skillnaden mellan ute- och innetemperatur. Metallen i luckans leder kyla / värme vilket ger upphov till kondens genom att isolera luckan. Monteras mellan myggnät eller gardin och lucka. Den reflekterande silverfärgen är även mycket effektiv mot sol / värme och gör att det inte blir så varmt i båten soliga dagar. Passar tillsammans gardin 1310 / gardin 1320 / myggnät 1410.

    Download fact sheet Ladda ner faktablad


Relaterade produkter