starta » KLIPPFAST

Visar alla 2 resultat

Visa sidofältet
Från början skulle Klippfast klippkil vara en överraskning.

Lars Andersson (co-uppfinnare), hade köpt en ny båt och Per Svalander (co-uppfinnare) skulle överraska honom med en sten kil. Eftersom båten ligger förtöjd vid den svenska västkusten. Per Svalander, som är flera arbetare, gick ut i båtutrustningsbutikerna för att leta efter något som kan fungera. När han var där insåg han snart att det inte exakt var det smarta tillbehöret han hade tänkt sig. Eftersom han är utrustad med både verkstad och verktyg hade han snart sin egen lösning på problemet och skickade en stenkil till Lars för testning.

Idén föddes "Klippfast rock kil", en lösning med en skruvfunktion för expanderingar i sprickor. Det verkade naturligt att skruva så att det expanderade i sprickan. Det skulle inte skada stenarna. Det är viktigt att förstå miljön bräckliga världen som klipporna lever i. Vissa öar är mycket populära och de sprickor i berget används av många båtägare. Under året kommer det att göra verkliga skador.

Nu började de förstå att något mer än Lars Andersson kunde ha gynnats av. Därför gjorde Per Svalander en slutlig prototyp som fungerade som en testbänk för riktiga tester och presentationer. Den första frågan som Lars Andersson och Per Svalander förstod skulle komma var om Klippfast klippkil skulle klara av havsmakten som den skulle utsättas för. Tid bokades snabbt på Autoliv testcenter i Vårgårda, Sverige för drag- och ryktest (se film). Resultatet var övertygande och visade att materialen höll fast vid spänningarna som ett bergankare / kil kunde utsättas för.